Actualitati/Noutati:


Actualitati

Aparitie pe fonduri-structurale.ro

Din data de 01.02.2014 firma noastra intra in topul celor mai bune firme de consultanta pentru fonduri nerambursabile din Romania, putand fi gasita usor pe cel mai important site de specialitate. http://fonduri-structurale.ro/

citeste mai mult...

PNDR: O noua masura, privind infrastructura de broadband in mediul rural, in dezbatere publica

Masura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale",  Submăsura 322 e) „ Investiţii privind infrastructura de broadband în spaţiul rural”, din cadrul Măsurii 322, se încadrează în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale”

- şi are ca obiectiv general îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru populaţie, asigurarea accesului la serviciile de bază, inclusiv accesul local la infrastructura de comunicații în bandă largă şi realizarea investiţiilor care contribuie la atractivitatea zonelor rurale în vederea creeării de locuri de muncă și inversării trendurilor de declin economic şi social, precum şi protejarea moştenirii culturale şi naturale din spaţiul rural în vederea realizării unei dezvoltări durabile.

  Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin submăsura 322e) sunt agenţii economici, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare , ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.
 
 
 
Sursa: APDRP
 
Descarca aici Ghidul Solicitantului
 

citeste mai mult...

Obiectivele PNDR pe perioada 2014-2020

Obiectivele PNDR 2014-2020 se înscriu în liniile directoare ale Politicii Agricole Comune şi urmăresc:
 1. creşterea competitivităţii agriculturii;
 2. gestionarea durabilă a resurselor naturale și schimbările climatice;
 3. dezvoltarea rurală echilibrată, reducând decalajele economice şi sociale dintre diverse zone ale ţării.

In ceea ce privește primul obiectiv sunt sprijite urmatoarele:

 • Investiții necesare îmbunătățirii performanțelor economice și de mediu ale exploatațiilor agricole;
 • În vederea creșterii competitivității au fost propuse următoarele măsuri: - Investiții în active fizice – atât investiții noi, cât și modernizări în fermă, precum și sisteme de irigații secundare la nivel de fermă; - Infrastructură de adaptare a agriculturii și silviculturii – drumuri de acces la exploatații, instalații/infrastructuri de obținere a energiei din resurse regenerabile, instalațiile de colectare, reciclare și tratament al apei.
 • Sprijin pentru înființarea exploatațiilor de către tinerii fermieri;
 • Încurajarea transferului de cunoștințe şi a inovării în agricultură, silvicultură şi în zonele rurale prin sprijin pentru acțiuni de instruire și de informare (plecând de la o realitate curentă care confirmă un procent de 2,5% din populaţia rurală instruită în domeniu agricol – liceu sau învăţământ superior – faţă de media europeană de 29%);
 • Consolidarea legăturilor dintre agricultură, producție alimentară și silvicultură pe de o parte și cercetare și inovare pe de altă parte (cooperare și grupuri operaționale PEI);
 • Gestionarea riscurilor în agricultură (fondul mutual);
 • Măsuri de agromediu și climă ce vizează susţinerea practicilor agricole favorabile conservării mediului;
 • Măsura de agricultura ecologică ce are în vedere susţinerea pierderilor de venit datorate utilizării metodelor şi tehnicilor specifice de cultivare în sistem ecologic;
 • Susținerea zonelor care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;
 • Împădurirea și crearea de suprafețe împădurite;
 • Servicii de bază și reînnoirea satelor ce vizează construcția și reabilitarea drumurilor comunale, a rețelei de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare;
 • Sprijin pentru înfiinţarea şi dezvoltarea activităţilor nonagricole în spaţiul rural;
 • Sprijin pentru investiţii în active fizice privind prelucrarea și comercializarea produselor agricole;
 • Abordarea LEADER (dezvoltarea și consolidarea comunităților locale).

Al doilea obiectiv general cuprinde măsuri  privind conservarea biodiversității, cât și măsuri pentru prevenirea eroziunii solului și a ameliorării gestionării apelor. Iar cel de al treilea obiectiv al dezvoltării teritoriale echilibrate trebuie să combată o realitate care arată un procent al populaţiei la nivelul pragului de sărăcie de 40%, urmărind ca priorități dezvoltarea economică în zonele rurale prin reducerea sărăciei și promovarea incluziunii sociale.

citeste mai mult...

Mai putine piedici in calea beneficiarilor fondurilor europene!

Beneficiarii fondurilor europene destinate agriculturii vor scapa de lupta cu birocratia.
"Din 2016 nu vor mai fi primite documente pe hartie. Nu se mai primesc documente pe hartie in relatia dintre stat si beneficiari. Vor fi folosite numai documente in format electronic. Trebuie sa facem totul ca beneficiarii sa nu mai simta nici o povara. Vrem un sistem cat mai simplificat, cu reguli cat mai simple, dar foarte clare", a precizat ministrul fondurilor europene, Eugen Teodorovici.

citeste mai mult...

AM POP a anuntat pregatirea lansarii unor noi apeluri de depunere de proiecte

POP-fonduri-europene-raluca-gherman Axa prioritara 1-Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare. Masura 1.2: Incetarea temporara a activitatilor de pescuit Axa prioritara 2-Acvacultura, pescuitul in apele interioare, procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura. Masura 2.1. Acvacultura, Actiunea 4 -Masuri pentru mediul acvatic, Operatiunea 3-Acvacultura durabila in situri Natura 2000; respectiv Masura 2.2 Pescuitul in apele interioare, Actiunea 1-Nave de pescuit, Operatiunea 2 -Schimbarea destinatiei ambarcatiunilor catre alte activitati inafara pescuitului Axa prioritara 3-Masuri de interes comun: Masura 3.1. Actiuni colective, Actiunea crearea si restructurarea organizatiilor de producatori,respectiv Masura 3.3.- Porturi de pescuit, locuri de debarcare si adaposturi, Actiunea 1-Investitii in porturi de pescuit existente.

citeste mai mult...

Contact

Adresa:

str. C. Brediceanu Nr.2, Et.3, Ap.11, Timisoara, jud. Timis

Telefon mobil:

0754 901 696

Telefon fix:

0256 223 956

Email:

fonduri_nerambursabile@yahoo.com

Facebook

Facebook:

Parteneri